Chất diệt muỗi Killer

chất lỏng muỗi giết người, thuốc chống muỗi lỏng, thuốc chống muỗi lỏng.