Thuốc diệt côn trùng

bugs killer spray, insect killing spray, insects killer spray.