Thuốc trừ sâu

phun thuốc diệt côn trùng, thuốc xịt côn trùng, thuốc diệt côn trùng gia đình.