Thuốc trừ sâu

phun thuốc diệt côn trùng, thuốc xịt côn trùng gia đình, phun thuốc diệt côn trùng.