Cây cỏ Mosquito Coil

cuộn dây chống muỗi, cuộn kháng muỗi, muỗi chống thấm.