Xịt dưỡng tóc

xịt khí dung, gel tóc tùy chỉnh, gel tạo kiểu tóc.