Bột tinh bột tức thì

bột giặt tinh bột, bột giặt tinh bột, Bột tinh bột giặt.